Akcenat

Termin Akcenat ima više značenja.

  • Akcenat je način izgovora svojstven određenom pojedincu, lokaciji ili naciji.
  • Akcenat (muzika) znači naglasak. Dinamičko isticanje pojedinih tonova ili akorada u kompoziciji.
  • Akcenat je programski jezik
Višeznačna odrednica
Ova stranica je razvrstavanje. Koristi se radi pronalaska članaka koji moraju imati dodatnu odrednicu jer bi im u protivnom naslov bio isti.
Ako vas je na ovu stranicu dovela vikiveza, možda je potrebno promijeniti da preusmjerava na namijenjeni članak.